http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท17/01/2019
ผู้เข้าชม1,524,686
เปิดเพจ1,905,052
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน กฐิน ผ้าป่า มูลนิธิ กาชาด

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


Posts Tagged " สุทธิ "

เครื่องปฎิกรณ์แบบหลายหน้าที่ (reactive distillator) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย_โดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

ผลงาน เครื่องปฎิกรณ์แบบหลายหน้าที่ Reactive Distillation สำหรับอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...

Tags :

ไทยกลีเซอรีนเตรียมผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ_THAI GLYCERIN to produce pure glycerin in Samuthsakorn province_Thailand

16 มิถุนายน 2557 รายละเอียด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ ...

Tags :

กำไรสุทธิ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ_สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งผลการดำเนินงำนประจำไตรมำส 1 ปี 2560_โดย เคมวินโฟ_by chemwinfo

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่งจำกัด (มหาชน) รายละเอียด, DETAILS ใน Q1/60 SP...

Tags :

ไออาร์พีซี มีกำไรสุทธิ 2,365 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560_โดย เคมวินโฟ

8 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ ไออาร์พีซี รายละเอียด คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บริษัท ไออาร์พีซี จำก...

Tags :

พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีกำไรสุทธิรวม 13,182 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 หรือคิดเป็น 2.96 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 180 จากไตรมาส 1/2559_โดย เคมวินโฟ

11 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริ...

Tags :

กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิ 7,075 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 3.47 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1,273 ล้านบาทจาก ไตรมาส 4/2559_โดย เคมวินโฟ

15 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ กลุ่มไทยออยล์ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ...

Tags :

บางจาก คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 2,198 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 2,084 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560_โดย เคมวินโฟ

8 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ บางจาก คอร์ปอเรชั่น นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอ...

Tags :

ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวนทั้งสิ้น 349 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 1 ปี 2560_โดย เคมวินโฟ

4 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ ปตท.สผ รายละเอียด สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ มีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ (Re...

Tags :

ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 46,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,081 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100 จากไตรมาส 4 ปี2559(Q4/2559)_โดย เคมวินโฟ

15 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู...

Tags :

SPRC มีกำไรสุทธิ 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,819 ล้านบาท) ในไตรมาสที่ 3/2560 โดย เคมวินโฟ

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เกี่ยวกับ SPRC รายละเอียด บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (“SPRC&rdquo...

Tags :

Page 1 of 3 pages
1   2   3   Next  
view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view