http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท21/01/2019
ผู้เข้าชม1,527,597
เปิดเพจ1,908,839
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน กฐิน ผ้าป่า มูลนิธิ กาชาด

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


วีนิไทย เตรียมลงทุนสร้าง โรงงานผลิต ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน ในประทศจีน คาดได้รับผลตอบแทนการลงทุน IRR 17 เปอร์เซ็นต์ (Vinythai to build a new bio epichlorohydrin plant in China with IRR 17 percent)

วีนิไทย เตรียมลงทุนสร้าง โรงงานผลิต ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน ในประทศจีน คาดได้รับผลตอบแทนการลงทุน IRR 17 เปอร์เซ็นต์ (Vinythai to build a new bio epichlorohydrin plant in China with IRR 17 percent)

11 มิถุนายน 2555

ข้อมูลเตรียมการสร้างโรงงานผลิตไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน แห่งใหม่

บริษัท               บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (วีนิไทย)

บริษัทดำเนินการ   บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทชิง) จำกัด

                      (Solvay Biochemicals (Taixing) Limited)

ธุรกิจ                ผลิตและจำหน่ายสารอีพิคลอโรไฮดริน

ตลาด               เพื่อจำหน่ายในประเทศจีนทั้งหมด

ที่ตั้ง                Taixing Economic Development Park

                      สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลิตภัณฑ์         ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน (Bio Epichlorohydrin)

วัตถุดิบ             กลีเซอรีน

เทคโนโลยี        โซลเวย์ อีพิเซอรอล โพรเซส

                     (Solvay Epicerol Process)

กำลังการผลิต     100,000 ตันต่อปี

กำหนดการ        ครึ่งหลังของปี 2557 (H2 2014)

เงินลงทุน          7,200 ล้านบาท

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าวีนิไทยจะได้รับ (คาดว่า  IRR มากกว่าร้อยละ 17 )

การขยายกำลังการผลิตสารอีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin, ECH)

ออกไปยังฐานการผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยให้บริษัท

1. สามารถขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมไปถึงลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    ซึ่งมีความต้องการใช้สาร สารอีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin, ECH)

    คิดเป็นสัดส่วนสำคัญ  เทียบกับความต้องการทั่วโลก

2. นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับ

    ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 17

 

www.chemwinfo.com      by Khun Phichai

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในโครงการลงทุน

วีนิไทย จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ได้แก่

 

1.การจัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศสิงคโปร์

   (เป็นบริษัทย่อยที่ วีนิไทยถือหุ้นทั้งจำนวน เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

     ของการลงทุนในต่างประเทศ)

 - บริษัทย่อยเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน

    บริษัท Solvay Biochemicals (Taixing) Limited จาก

    บริษัท Solvay Chemicals and Plastics Holding B.V.

    เป็นมูลค่าประมาณ 31.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,000 ล้านบาท

 

www.chemwinfo.com      by Khun Phichai

 

2. ให้บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทชิง) จำกัด เข้าทำสัญญากับ

    บริษัท Solvay S.A. จำนวน 3 ฉบับ 

    คิดเป็นมูลค่ารวม 39 ล้านยูโร (รวมค่าภาษีอากร) หรือ 1,500 ล้านบาท

    สัญญาทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่

2.1 สัญญาให้ใช้สิทธิบัตร (Patent License Agreement)

    มูลค่าไม่เกิน 24.2 ล้านยูโร (รวมค่าภาษีอากร) หรือ ประมาณ 925 ล้านบาท

    สัญญามีผลบังคับใช้จนกว่าโรงงานผลิต อีพิคลอโรไฮดริน จะหมดอายุการใช้งาน

 

    โดย บริษัท Solvay S.A. ตกลงให้สิทธิแก่

    บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทชิง) จำกัด

    ในการสิทธิบัตรเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอีพิคลอโรไฮดริน

    ภายใต้เครื่องหมายการค้า Solvay Epicerol 

 2.2 สัญญาให้ใช้เทคโนโลยี (Technology License Agreement)

    มูลค่าไม่เกิน 6.9 ล้านยูโร (รวมค่าภาษีอากร) หรือ ประมาณ 275 ล้านบาท

 

    สัญญามีผลบังคับใช้จนกว่าโรงงานผลิต อีพิคลอโรไฮดริน จะหมดอายุการใช้งาน

 

    โดย บริษัท Solvay S.A. ตกลงให้สิทธิแก่

    บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทชิง) จำกัด

    * ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสารอีพิคลอโรไฮดริน และ

    * เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอีพิคลอโรไฮดริน ภายใต้

       เครื่องหมายการค้า Solvay Epicerol 

2.3 สัญญาให้บริการด้านความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

     (Technical Assistance Services Agreement)       

     มูลค่าไม่เกิน 7.7 ล้านยูโร (รวมค่าภาษีอากร) หรือ ประมาณ 300 ล้านบาท

 

     สัญญานี้มีผลบังคับใช้ไม่เกิน 2 ปี หลังจากโรงงานผลิตอีพิคลอโรไฮดริน

     ได้ 500 ตันแรกเพื่อจำหน่าย

 

      โดย บริษัท Solvay S.A. ตกลงจะให้บริการเกี่ยวกับ

      การจัดเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม เช่น

      * แผนการบริหารโครงการ (Project Management)

      * การออกแบบการผลิต (Process Design)

      * การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment Specification)

      และการศึกษาด้านความปลอดภัย (Safety Studies) สำหรับงานก่อสร้างโรงงานผลิต

            อีพิคลอโรไฮดริน

       การให้การอบรมพนักงานบริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมีคอล (ไทชิง) จำกัด

            ในการใช้กระบวนการผลิต (Know-How operation) และ

                       กระบวนการขาย (Know-How sales)

 

www.chemwinfo.com      by Khun Phichai

 

     

การผลิตอีพิคลอโรไฮดรินของวีนิไทย

(Vinythai and bio epichlorohydrin production)

วีนิไทย ได้ดำเนินการเดินเครื่องโรงงานผลิต ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน แห่งแรก

ที่มาบตามุด ระยอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และสามารถ

ดำเนินการได้อย่างราบรื่น และได้มีการส่งออกสินค้าไปในตลาดในทวีปเอเซีย

 

เมื่อโรงงานผลิต ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน แห่งที่สอง  แล้วเสร็จ วีนิไทย

จะก้าว ขึ้นเป็นผู้ผลิตอีพิคลอโรไฮดริน รายใหญ่อันดับ 2 ของทวีปเอเซีย

(the second largest epichlorohydrin producer in Asia)

 

เกี่ยวกับสารอีพิคลอโรไฮดริน

(USE and Application of Epichlorohydrin)

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

 อีพ็อกซี่ เรซิน (Epoxy resins) เพื่อการใช้งาน

1. สารเคลือบพื้นผิวกันกัดกร่อน (corrosion protection coatings)

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ (electronics)

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ (automotives)

4. อุตสาหกรรมอากาศยาน (aerospace)

5. อุตสาหกรรมการผลิตใบพัด กังหันลม (turbine industry) 

 

www.chemwinfo.com      by Khun Phichai

 

เกี่ยวกับตลาดสารอีพิคลอโรไฮดรินในประเทศจีน

(About Chinese epichlorohydrin market)

- เป็นตลาดอีพิคลอโรไฮดรินที่ใหญ่ทีสุดในโลก

- อัตราการเติบโต               8 %      ต่อปี

- ขนาดตลาดอีพิคลอโรไฮดรินของจีน คิดเป็น     35 %

   ขนาดตลาดโลกในปี 2559 (2016)

 

เกี่ยวกับวีนิไทย (About Vinythai PLC.)

- เป็นบริษัท ไทย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ  1. โซลเวย์ กรุ๊ป                       จำนวน 58.77 %

                        2. บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   จำนวน 24.98 %

- ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติก พีวีซี , โซดาไฟ

  และสารอีพิคลอโรไฮดริน

- ผลประกอบการในปี 2554 (2011)

   ยอดขาย                                              14,194 ล้านบาท

   กำไร                                                    1,989 ล้านบาท

   อัตรากำไรสุทธิ                                            14.01   %

   ROE (%)                                                 12.65  % 

- ทีตั้งสำนักงานใหญ่

   บมจ.วีนิไทย

   3656/41 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 14

   ถนนพระราม 4

   แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

   กรุงเทพ ฯ

   โทร. 0-2229-9100

          0-2240-2425

www.chemwinfo.com      by Khun Phichai

                            

 

 

Tags : วีนิไทย เตรียมลงทุนสร้าง โรงงานผลิต ไบโอ อีพิคลอโรไฮดริน ในประทศจีน IRR มากกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ (Vinythai to build a new bio epichlorohydrin plant in China with IRR 17 percent)

view

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view