http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท19/11/2018
ผู้เข้าชม1,451,062
เปิดเพจ1,807,366
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน กฐิน ผ้าป่า มูลนิธิ

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


ไออาร์พีซี (IRPC) รุกเข้าสู่พลาสติกวิศวกรรม (Engineering plastic) โดยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) (UBE Chemicals (Asia))

ไออาร์พีซี (IRPC) รุกเข้าสู่พลาสติกวิศวกรรม (Engineering plastic) โดยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) (UBE Chemicals (Asia))

23 พฤษภาคม 2555

ข้อมูลการร่วมลงทุนในธุรกิจพลาสติกวิศวกรรม (ไนล่อน 6)

ผู้ซื้อ        บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย      UBE

             ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น

             (Tokyo Stock Exchange)

 

เพื่อเข้าลงทุนใน 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited (UCHA)

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยของ UBE

 

การประกอบธุรกิจ         เป็นผู้ผลิต คาโปรแลคตัม (caprolactam)

                             และ ไนล่อน 6 (nylon 6) ซึ่งเป็น

                             พลาสติกวิศวกรรม ใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน               นิคมอุตสาหกรรมของไออาร์พีซี, ระยอง                   

เข้าลงทุนในสัดส่วน      25 %

มูลค่าเงินลงทุน           5,300 ล้านบาท

 

www.chemwinfo.com 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนต่อ ไออาร์พีซี

1.กระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ

2.เข้าสู่ธุรกิจพลาสติกวิศวกรรม (engineering plastic)

   ทีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3.สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ จากการใช้สินทรัพย์ทีมีอยู่

  อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น

   - การให้บริการท่าเทียบเรือ ถังเก็บสินค้า และบริการอื่น ๆ

4.เป็นพันธมิตรร่วมทุนกับกลุ่ม UBE ของญี่ปุ่น โดยใช้ความสามารถ

   และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทในการพัฒนาธุรกิจ

   สร้างนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่สนองต่อความต้องการของ

   ผู้บริโภคในอนาคต

5.สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ ต่อยอดจากโครงการ phoenix

   ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

   ไออาร์พีซี นอกเหนือจาก รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ

6.ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ

   นิคมอูตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อชุมชน

7.สร้างเครื่อข่าย และพันธมิตรทางการค้าให้ขยายกว้างขวางออกไป

   โดยผ่านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของทั้ง ไออาร์พีซี และ กลุ่ม UBE

   ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ

   ไออาร์พีซี

 

www.chemwinfo.com 

 

เกี่ยวกับ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

About UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited (UCHA)

1. UCHA ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 (2010) จากการควบรวมของ

    บริษัท ไทยคาโปรแลคตัม จำกัด (มหาชน) และ

    บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด

    Thai Caprolactam Public Company Limited and

    Ube Nylon (Thailand) Limited

2. UCHA เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยของ UBE

    โดยมีผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555) ดังนี้

    * บริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ต                  92.67 %

    * บริษัท มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น                       5.49 %

    * ผู้ถือหุ้นรายอื่น                                      1.84 % 

3. UCHA เป็นผู้นำในตลาดคาโปรแลคตัม และ ไนล่อน 6 ในระดับสากล

    และมีเทคโนโลยีการผลิตภายใต้สิทธิในการใช้เทคโนโลยีของ UBE

    ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ คาโปรแลคตัม และ

    ไนล่อน 6 มากกว่า 50 ปี

        กำลังการผลิต                                           ตันต่อปี

    * คาโปรแลคตัม (caprolactam)                      130,000

    * ไนล่อน 6 (Nylon 6)                                   75,000

    * แอมโมเนียม ซัลเฟต (Ammonium Sulphate)   540,000

  

4 ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

    * คาโปรแลคตัม เป็นวัตถุดิบในการผลิตไนล่อน 6

    * ไนล่อน 6 (Nylon 6) มีการใช้งาน

       - Engineering plastics งานพลาสติกวิศวกรรม ใช้ผลิต

         ชิ้นส่วนรถยนต์, ฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น

       - Multifilament งานด้านสิ่งทอ พรม เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ

       - Monofilament เช่น แหจับปลา ขนแปรงสีฟัน

     * แอมโมเนียม ซัลเฟต (Ammonium Sulphate) เป็นผลพลอยได้

        จากกระบวนการผลิตคาโปรแลคตัม ใช้เป็น ปุ๋ย ในทางการเกษตร

5. โรงงานและที่ตั้ง

    *โรงงงานผลิต UCHA ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในจังหวัดระยอง

    *ครอบคลุมพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร อยู่ใกล้ท่าเรือขนส่งสินค้าของไออาร์พีซี

    *ทำให้ระบบการขนส่งเพื่อการนำเข้าวัตถุดิบหลัก (Ammonia และ Cyclohexane) 

      และส่งออกสินค้ามีประสิทธิภาพ

    *UCHA ยังรับซื้อ

      - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต,

      - สาธารณูปโภค (Utilities) เช่น ไอน้ำ กระแสไฟฟ้า น้ำ ไนโตรเจน

      - และมีการใช้บริการถังเก็บสินค้าจากทางไออาร์พีซี

        (Ammonia and Cyclohexane tank service)

 

6. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ของ UCHA

        ข้อมูล                                         ม.ค.-ธ.ค. 2554
                                                        หน่วย : ล้านบาท

       รายได้รวม                                         15,729

       กำไร                                                2,229 
(ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และ ภาษี)

       กำไร สุทธิ                                          1,772

 

       สินทรัพย์ รวม                                     16,587 

       หนี้สิน    รวม                                       3,804

       ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม                             12,783

 

www.chemwinfo.com 

Tags : ไออาร์พีซี (IRPC) รุกเข้าสู่พลาสติกวิศวกรรม (Engineering plastic) โดยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) (UBE Chemicals (Asia))

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view